Jedno zdumienie dziennie...

 
 

 
Pies na kukurydzę.

 

 

W wysoko rozwiniętych państwach Indian Ameryki Środkowej uprawa kukurydzy była podstawowym źródłem pokarmu ludności. Uprawa była bardzo sprawna, zbiory stosunkowo wysokie, wyhodowane odmiany plonowały dobrze, ale brak było pokarmu białkowego. I tak psy, oprócz roli pomocnika człowieka, czyścicieli miast i osiedli (większość psów karmiła się wtedy, jak i dziś w Ameryce Środkowej, odchodami ludzkimi), stały się dostarczycielami mięsa. Wyhodowano specjalną rasę psów karmionych wyłącznie kukurydzą, które po kastracji bardzo się tuczyły, jak to widać na ilustracji przedstawiającej gliniane naczynie w kształcie tuczonego psa pochodzące z Colima w Meksyku. Nie widać, aby pies był niezadowolony ze swojej wegetriańskiej dietyczy kastracji.  

[QZD02::027];[QZD01::074];[RXX00::076]

 

  


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


czerwiec 2004

v.52

  Site Meter