Jedno zdumienie dziennie...

 

Podróż do krainy psiogłowców.

'Endeavour' po opuszczeniu Tahiti znalazł się na pacyficznych bezdrożach. Wprawdzie Abel Janszoon Tasman (1603? - 1661?) w latach 1942-3 dotarł do zachodnich wybrzeży Australii, odkrył Ziemię van Diemena (potem nazwaną Tasmanią), dotarł też też do Nowej Zelandii, ale uznał ją za część tajemniczego kontynentu południowego, którego zarysy ciągle były nieokreślone. A wieści o tych stronach były przerażające. Na ówczesnych mapach, w okolicach obecnej Australii takie pojawiały się ilustracje informujące o ludach zamieszkujących te strony. 

Psiogłowcy byli straszliwymi psiogłowcożercami, a pewnie i ludożerstwem nie gardzili. Niemniej Cook nie uląkł się psiogłowców i popłynął z Tahiti na południowy wschód, by w paździeniku 1669 dotrzeć do Nowej Zelandii. 
Psiogłowców nie napotkał. Zresztą do dziś, jeśli są, to tylko w większych miastach i niekoniecznie w tych stronach. 

[QZD01::095];[QZD01::087];RCP05025-SALM-208AUSTR

  


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


czerwiec 2004

v.52

  Site Meter