Złotych myśli kilkoro... (ser. lxL)

 

 zestawienia tematyczne
 

Myśl ekologiczna. 

"Jedno jest pewne: Coraz więcej ziemi jest pod uprawą, ziemia jest bardziej zagospodarowana obecnie niż kiedykolwiek przedtem; jest coraz więcej pól uprawnych a coraz mniej lasów, bagna wysychają i miasta powstają na niespotykaną dotąd miarę. Staliśmy się ciężarem naszej planety. Zasoby znikają i wkrótce przyroda nie będzie w stanie zaspakajać naszych potrzeb". 

Wydawałoby się, że nic nowego, ot jeszcze jedna zapowiedź zagłady autorstwa z obozu Zielonych, gdyby nie to, że wypowiedź ta liczy sobie 1800 lat a autorem jej jest znany rzymski filozof chrześcijański Tertulian, (Quintus Septimius Florens Tertullianus; ok. 160 - po 220). Wyznawał bardzo surowe zasady moralno-religijne do tego stopnia, że zerwał z kościołem i założył własną sektę tertulianistów.  

[QZM00::042];[QHB01::126];VA-788p184

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


maj 2004

v.38

  Site Meter