Jedno zdumienie dziennie...

 

Jak okazać tubylcom wyższość Europejczyków. 

Przed ruszeniem w podróż badawczą 'w pogoni za Wenus' Cook, jako dowódca wyprawy otrzymał kilka instrukcji od Admiralicji i Towarzystwa Królewskiego co do celu i zadań wyprawy. Jedna z nich, opracowana przez Mortona, ówczesnego prezydenta Royal Society pouczała jak kontaktować się z nieznanymi ludami i nakazywała humanitarne ich traktowanie. 
Humanitarne instrukcje Mortona przekazane Cookowi nie miały na celu stawiać na równi tuziemców z Europejczykami. Było rzeczą oczywistą, że należało ich od samego początku przekonać ich o wyższości białej rasy. 
Morton zalecał następujące sposoby przekonywania tubylców o wyższości rasy europejskiej.

"Jest wiele sposobów by przekonać [tuziemców] o wyższości Europejczyków bez dokonania rzezi tych biednych ludzi - na przykład - 
przez zestrzelenie kilku ptaków lub innych zwierząt które są koło nich; pokazując im, że fruwający ptak może spaść na ziemię w wyniku strzału. Taki pokaz wywoła u nich szok, zdumienie i respekt. Wreszcie można przestrzelić na wylot którąś z ich chat albo celnym strzałem rozbić jakiś rzucający się w oczy przedmiot, jeśli znajduje się koło brzegu. 
Można robić przyjazne znaki, których znaczenia nie można zrozumieć opacznie. Na przykład trzymać naczynie do góry dnem, by pokazać że jest puste, następnie przyłożyć je do ust udając, że się pije. Najgłupsi nawet zrozumieją takie znaki, że chodzi o picie. 
Otwarcie szeroko ust, włożenie w usta palców i wykonywanie następnie ruchów żucia w jasny sposób pokaże, że chodzi o jedzenie. 
Nie należy ich straszyć hałasem broni, bębnów, ani nawet trąb. ...
Jeżeli można zejść na ląd, czy to pokonując opór, czy bez oporu, może być rzeczą rozsądną ułożyć na brzegu jakieś drobiazgi, jak na przykład lustereczka. Następnie wrócić na statek i z bliskiej odległości obserwować, jak tuziemcy będą się zachowywać. Następnie można dokonać drugiego zejścia na ląd."


Nic dziwnego, że biali goście po takich demonstracjach uznani zostali za bóstwa i dopiero stwierdzenie, że są śmiertelni zmieniło tę opinię i zakończyło się tragicznie dla samego Cooka w czasie trzeciej podróży pacyficznej. 

[ilustracja nie jest fragmentem instrukcji Mortona..]

[QZD01::099];[QZD01::087];VA-423p113

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


czerwiec 2004

v.52

  Site Meter