Jedno zdumienie dziennie...

 

 zestawienia tematyczne 

 

 
Proporcje płci.

Proporcja między płciami organizmów żywych wydaje się być cechą gatunkową. Są gatunki z mniej więcej wyrównaną liczbą osobników żeńskich i męskich, gatunki gdzie osobniki dysponują gametami obu płci, wreszcie gatunki ze znaczną przewagą jednej płci w stosunku do drugiej. W skrajnych przypadkach gatunek może składać się wyłącznie z osobników jednej płci, w tym przypadku jednak jest to zawsze płeć żeńska. Nie wchodząc w rozważania, dlaczego płeć męska nie może stanowić ostoi gatunku, proporcja między płciami decyduje o całej strukturze społecznej gatunku. 
W przypadku Homo sapiens rodzi się około 5 procent więcej chłopców niż dziewcząt. Jednak śmiertelność chłopców była większa, i jeśli dodać do tego wojny, w wyniku których dotychczas ginęło więcej mężczyzn niż kobiet, proporcje szybko przechylały się na korzyść kobiet. I to decydowało o pięknie świata. To przede wszystkim kobiety się stroiły, malowały, pacykowały, poprawiały, by zwrócić na siebie uwagę mężczyzn, potencjalnych partnerów. 
Od roku 1970 sytuacja zmienia się bardzo istotnie w wyniku osiągnięć medycyny i sprawiedliwszego rozłożenia śmiertelności w konfliktach zbrojnych (!). Jednym słowem, liczba mężczyzn w stosunku do liczby kobiet wzrasta. I tak w roku 1980 było na świecie o 30 milionów więcej mężczyzn niż kobiet w wieku poniżej 23 lat. W samej Europie przewaga ta wynosi 2 miliony. 
Można wnioskować, że cały ciężar wabienia partnera wkrótce spadnie na mężczyzn. To my będziemy się upiększać, malować, chodzić na szpilkach, świergotać słodkimi głosikami, poprawiać ciało tu i tam, a panie będą przebierać jak w ulęgałkach. 
Prawdopodobnie pójdziemy śladem Fulani, gdzie to mężczyźni od dawna przejęli tę rolę.  

 

 


Serce się kroi patrząc na tę grupę młodzieńców zastraszonych perspektywą samotności ...
lub 'życia inaczej'.


A także starsi panowie będą musieli włożyc znacznie więcej wysiłku, 
by zdobyć ciepłe wdówki..

Jednym słowem, już wkrótce porzekadło:
'Każda potwora znajdzie swego amatora'
 będzie oczywistością, a także oczywistością będzie inne:
'Nie każdy potworek zaspokoi swój ... zmysł estetyczny'
 

[QZD01::052];ART30-024p181;ART30-024p181;ART30-024p057

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


maj 2004

v.51

  Site Meter