Jedno zdumienie dziennie...

 

 zestawienia tematyczne 

 

a


 Jednostki, wielkości i miary. 

Żyjemy w świecie jednostek miar, wag, natężeń, intensywności, wartości pieniężnych i czego tam jeszcze. Co nie da się zmierzyć, nie istnieje, można przesadnie powiedzieć. Jednostki którymi się posługujemy obejmują coraz to bardziej rozległe zakresy. Mierzymy cząsteczki subatomowe i zbiory galaktyk, dochody nomadów w Czadzie i majątek Billy Gatesa, stąd konieczność przyjęcia sensownej skali wielkości, którą by można zastosować do najróżniejszych okoliczności i pokryć ich maksymalny zasięg.
Obecnie przyjmuje się przedstawiony poniżej system uniwersalnych skrótow doczepianych do wszelkich jednostek miar:

.
yotta, (Y) 1024 deci, (d) 10-1
zetta, (Z) 1021 centi (c) 10-2
exa, (E) 1018 milli, (m) 10-3
peta, (P) 1015 micro, (µ) 10-6
tera, (T) 1012 nano, (n) 10-9
giga, (G) 109 pico, (p), 10-12
mega, (M) 106 femto, (f) 10-15
kilo, (k) 103 atto, (a) 10-18
hecto, (h) 102 zepto, (z) 10-21
deka, (da) 101 yocto, (y) 10-24
.

W systemie tym dzieli nas od yocto (np. yg) do Yotta (np. Yg) aż 48 rzędów wielkości. Wydawać się może, że to rozpiętość przesadna, zbędna. Ale okazuje się, że tak nie jest. Ludność zaczynamy mierzyć w giga-ludziach (Gludź!), pieniądze w kzł, M$, komputery opisujemy w Mb, itd. itp. 
Ale prawdziwa zabawa zaczyna się w fizyce, chemii, astronomii, no i matematyce..
Wielkość elektronu jest (wyrażona pojęciami fizyki klasycznej) jest rzędu 2,8 fm (femtometra), ale jego masa jest rzędu 9,1 x 10-31g, i już braknie nazwy dla takiej małej małości. Pewnie później zostaną wprowadzone 'na rynek' odpowiednie terminy. Obserwowalny świat ma średnicę rzędu 10 Gly (10 miliardów lat świetlnych), co w kilometrach jest akurat na końcu podanej skali (1 rok świetlny wynosi około 10 Tkm (terakilometrow). Jeden gramoatom materii zawiera 6,1 x 1023 atomów, a liczbę elektronów w kosmosie ocenia się na 1080 do 1087. Ale nie szokujmy się astronomią. Rząd wzmocnienia sygnału w kablu transkontynentalnym wynosił 10306 - rzecz zrobiona przez ludzi, choć liczba wymówionych słów przez całą historię ludzkości, włączając w to małpioludzkość, wynosi zaledwie 1016

 [QZD00::090];[QAB03::431]p193;[RIO83::148]

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2004

v.49

  Site Meter