zestawienia tematyczne 


.
 
 

Świat w perspektywie.

Wyobraźmy sobie, że kula ziemska zamieszkała jest przez sto osób, a w tej małej osadzie ludzkiej zostały zachowane proporcje rasowe, socjalne i polityczne takie, jakie obecnie panują na świecie.
Wtedy:
Byłoby tam 57 Azjatów, 21 Europejczyków, 17 osób z półkuli zachodniej, 8 Afrykańczyków, łącznie 70 osób 'kolorowych' i 30 białych, w tym 52 kobiety i 48 mężczyzn; 
30 osób to niechrześcijanie, 30 - chrześcijanie;
59 procent wszystkich dóbr materialnych byłoby w rękach zaledwie sześciu osób i wszyscy oni pochodziliby ze Stanów Zjednoczonych. 
70 osób byłoby analfabetami, a 50 byłoby niedożywionych. 
Tylko jedna osoba miałaby wykształcenie średnie i także tylko jedna dysponowałaby komputerem.

I nieco z innej perspektywy:
Jeśli obudziliśmy się rano zdrowi, jesteśmy w lepszej sytuacji niż milion osób, które nie przeżyją tego tygodnia. 
Jeśli nie byliśmy nigdy zagrożeni wojną, uwięzieni, nie doznaliśmy tortur i głodu, jesteśmy w lepszj sytuacji niż 500 milionów współbratymców na tym świecie. 
Jeżeli możemy wziąć udział w zebraniu bez obawy o prześladowanie, uwięzienie, tortury lub zamordowanie, jesteśmy w lepszym położeniu, niż trzy miliardy innych osób z różnych krajów i kontynentów. 
Jeżeli masz pewien zapas pożywienia, ubranie na grzbiecie, dach nad głową i miejsce do spania, jesteśmy bogatsi od 75 procent innych mieszkańców tej ziemi. 
Jeśli mamy nieco pieniędzy w banku, nieco grosza w kieszeni, zapasowe ubranie, nalezymy do grupy zaledwie ośmiu procent szczęsliwców. 

Jeżeli potrafimy czytać co jest tu napisane, różnimy się pod tym względem od ponad dwóch miliardów ludzi, którzy nie potrafiaczytać w ogóle. 

Tak toczy się światek...

od Anne Marie Sirju[QZC09::087];[QNT94::095]

 
  .

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


luty 2004

v.42

  Site Meter