Solon (c. 638 - 558 BC)

 zestawienia tematyczne 


 

 Szpicel i figa. 

Kiedy myślimy o szpiclach, donosicielach, szantażystach, bardziej elegancko nazywanych sykofantami, rzadko przychodzi nam na myśl figa (Ficus carica), a jeśli już, to ta figa z kciukiem przełożonym pomiędzy palec wskazujący i środkowy, na znak, że nic ze szpiclowania nie wyszło. Nie tak było jednak w starożytnych Atenach. Figi były podstawowym pokarmem Ateńczyków i Spartan. Atleci greccy nabywali sprawności olimpijskiej na figowej diecie. Figi były tak ważne w ekonomii greckiej, że Solon, poeta i prawodawca, uregulował prawnie eksport fig. Każdy eksporter nielegalnie wywożący figi do innych krajów był surowo karany. 
I tu jest miejsce na szpicla i sykofanta. W Grecji powstał jak gdyby zawód tajnych kontrolerów handlu figami. Zadaniem ich było wskazywanie i donoszenie władzom, kto łamie figowe prawo. Nazywano ich
syko-phántēs od słów sýkon - figa i phantein - ujawniać, powiadamiać. I tak skojarzono szpicla z niezmiernie pożytecznym owocem, jakim jest figa. Figa jako roślina spełniła także niezmiernie ważną rolę w ukształtowaniu naszej cnoty i moralności. To właśnie z liści figowych nasi Prarodzice zrobili sobie fartuszki, jak zaczęli się wstydzić (Genesis, 3:6,7). 
 Figa jest także bardzo niezwykła pod względem biologicznym jako przykład ewolucyjnie utrwalonej symbiozy owadów z roślinami, ale to już inna historia.  


Koszyk z figami (fresk) (1-szy wiek n.e.)
Villa Poppea, Oplontis, Włochy.

[QZC09::070];RCP05071\00\S;[ART29::008]p68-73;SWO

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2004

v.41

  Site Meter