Lenin bardziej żywy niż my.

Slogan 'Lenin bardziej żywy niż wszyscy żyjący', popularny w ostatnich latach istnienia Związku Radzieckiego brany był dosłownie! Na zebraniu Biura Politycznego KZPR w dniu 16.2.1973 odbyła się dyskusja i zapadła decyzja o odnowieniu partyjnych legitymacji członkowskich. Chodziło oczywiście o oczyszczenie szeregów partyjnych z elementów wrogich, jak i załatwienie przy okazji niezliczonych porachunków osobistych w wyższych i niższych sferach partyjnych. Wszystko jednak miało posmak wielce kultowy, wręcz religijny. 
W wyniku głębokiej, odznaczającej się partyjną szczerością dyskusji postanowiono i zadekretowano, że: 
'Legitymację partyjną nr 00.000.001 wedle wzoru 1973 otrzyma założyciel Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego Włodzimierz Iljicz Lenin. Legitymację podpisze Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego KPZR Towarzysz Leonid Iljicz Breżniew. Członkowie Biura Politycznego, Kandydaci, Członkowie i Sekretarze Komitetu Centralnego mają być obecni na uroczyśtości podpisania legitymacji. Legitymację Partyjna nr 00.000.002 otrzyma Leonid Iljicz Breżniew.' 
Uchwała nie zobowiązuje Lenina do osobistego uczestniczenia i odebrania legitymacji oraz podpisania legitymacji partyjnej Breżniewa, choć moim zdaniem, powinna. Nie precyzuje też, w jaki sposób legitymacja zostanie wręczono Leninowi. Interesująca jest także pojemność systemu numerowania - jest miejsce tylko na 100 milionów członków minus jeden. Widocznie osłabły już nadzieje na opanowanie świata.. 

[QZC09::009];[TZE02::250];RCP05021\CIR\074

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2004

v.39

  Site Meter