zestawienia tematyczne (1910)

 Malarstwo bakteriami c.d.

O bakeriologicznych malunkach Aleksandra Fleminga (1881-1955), noblisty, odkrywcy penicyliny pisałem jakiś czas temu. (Właściwie penicylinę wynalazły grzyby jakiś miliard temu, tylko wtedy nie przyznawano nagrody Nobla a sam Nobel był na etapie pierwotniaka..). 
Jak to ładnie świadczy o Flemingu, że nawet w tak 'nieartystycznym' zawodzie jakim jest mikrobiologia, potrafił szukać piękna połączonego z zabawą. Chyba to najlepszy układ w życiu, kiedy bawiąc się można wykonywać ważną, solidną robotę, i na dodatek otrzymywać pieniądze i zdobywać zaszczyty. 
Do malunków dołączony jest też protokól, jak to wymaga się przy wszelkich eksperymentach. Protokół też napisany jest ezą na agarze z fachowymi nazwami bakterii stanowiącymi paletę malarską. 

 

 

 

[QZC09::047];[QAB08::102]00


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2004

v.40

  Site Meter