Jedna rada dziennie...       

 zestawienia tematyczne 


Żeby zmusić do śmiechu dziewicę..

 


 

 

Trzeba (cytat):

Wziąć trzy małe ziarnka bobu, umieścić każde z nich pomiędzy dwoma palcami prawej ręki, położyć rękę na sercu, wejrzeć z powaga na osobę i wymówić:

Ego ago superago et consumatum est.

Inny sposób: trzy białe fasole. Mówić:

Ebe, Mebe, Matristope. 

--------------------------

Wynik murowany tu. (150 kb)

Z książki Antoniego Łuczaka 
"Czary i czarownice wczoraj i dziś" 
'Karat', Tarnów, (1993)
(wypisy z ksiąg magicznych) 

 

Ilustracja:
Cupidon (1891)- 
William-Adolphe Bouguereau (1825-1905)

 
nadesłała Mira Kuś (Kraków)
ilustrację i akust. dobrał RA

[QZC09::041];QCP05025\ANG\37

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2004

v.40

  Site Meter