zestawienia tematyczne 


 

 Dyniowy pieniądz.

Do rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae) należy wiele pożytecznych i uprawianych roślin, takie jak ogórki, dynie, melony, arbuzy, kalebasy, trukwy, przepękły, kołczochy, i inne. Spożywane są jako warzywa, ale także od tysiącleci wykonywano z owoców dyniowatych naczynia, zanim jeszcze opanowano sztukę ceramiki. Oprócz tego różne gatunki dyń służyły i służą jako instrumenty muzyczne, fajki, maski obrzędowe, ozdoby, gąbki, itp. Ale ostatnią rzeczą przychodzącą na myśl w związku z dyniami jest ich rola w charakterze pieniądza. 
Tymczasem w roku 1807 gubernator północnej części Haiti, Henri Cristophe zarządził, że wszystkie dynie stanowią własność państwa, pod kontrolą armii zarekwirowano je rolnikom i zwieziono do państwowego skarbca. Zebrano w ten sposób 227.000 dyń, które stały się na jakiś czas państwową monetą.  Dynie niezbyt długo służyły jako pieniądz. Wychodzenie na zakupy z wozem pełnym dyń jest tak samo niewygodne, jak robienie zakupów z kamiennym kręgiem niesionym na drągu w Palau.. Jednak do dziś w Haiti płaci się 'dyniami', jak w Polsce płaci się złotymi. Nazwa jednostki monetarnej brzmi 'gourd' i jedna dynia odpowiada obecnie około dwóm centom amerykańskim.

 [QZC09::013];[QNT90::077]

 

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


listopad  2003

v.36

  Site Meter