Kubłaj-chan (1215-94)

 zestawienia tematyczne  


 

 

 Słoniowe czołgi, czyli cesarzo-mobile.

Kubilaj (Kubłaj-chan), wnuk Czyngis-chana, pierwszy niechiński cesarz Chin, założyciel Dynastii Yüan, fascynował Europejczyków od czasu słynnej podróży Marco Polo. Wspaniale zorganizował olbrzymie państwo, co to sięgało od Morza Żółtego do Dunaju, popierał naukę i sztukę. Zatrudniał w swoim państwie zagranicznych specjalistów i stać go było na tolerancję religijną. 
Ciągłe rozszerzanie granic było możliwe tylko dzięki postępowi technicznemu i stosowaniu nowych technik w sztuce wojennej. Jednym z takich przykładów jest 'machina' przedstawiona obok.
Aż cztery specjalnie tresowane słonie, sprzęgnięte razem, niosą na grzbietach dużą konstrukcję, w której sam cesarz udawał się na wojnę. Jest to niewątpliwie coś w rodzaju cesarzo-mobile na owe czasy.. 
Nie mogę sobie przypomnieć żadnego zwierzęcia jako tako obłaskawionego czy dostatecznie poznanego, które nie byłoby wykorzystywane do celów militarnych.  

 [QZC08::029]1,3;RCP05050\00\014;WEP6,277

 

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


październik  2003

v.36

  Site Meter