=


 

 Święty Józef przy kąpieli Dzieciątka.

Nowonarodzone dziecko trzeba nakarmić, zapewnić pewien komfort, a więc także kąpać. I tego zadania podjął się dzielnie Św. Józef, jak to widzimy na obrazie Mistrza z Hohenfurtu. Obraz namalowany został w późnym średniowieczu i nosi pewne cechy sztuki bizantyjskiej - złote tło, dziwne podłoże skalne, symboliczne drzewko. Matka Boska raduje się Dzieciątkiem, a u stóp elegancko zasłanego łoża, pod skąpą słomianą strzechą, ślicznie przedstawiona scenka przygotowywania wody do kąpieli. Św. Józef nalewa, widocznie zbyt gorącą wodę do drewnianej balii, a położna powstrzymuje go ręką, jako osoba znająca się na rzeczy. 

W tej typowej scenerii uderza przede wszystkim spojrzenie, prawie wrogie, jakim obrzuca Św. Józef ową położną kontrastujące z zalotnym spojrzeniem tej pani. Najwyraźniej artysta chciał powiedzieć o czymś, o czym Nowy Testament milczy. Coś mi się wydaje, że Św. Józef mruczy pod nosem ".. i nie wódź nas na pokuszenie..".

[QZC08::081];[QAB01::016]p451;20031214

 

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


listopad  2003

v.36

  Site Meter