zestawienia tematyczne 


 

 Rocznica urodzin.

Adam Mickiewicz, największy poeta litewski urodził się akurat w noc wigilijną 1798 roku. Ten wielki romantyk, co to pisał 'Litwo, Ojczyzna moja..', wcale nie był Litwinem, choć od dawna tak myślały wszystkie dzieci litewskie, ale.. Białorusinem. 
Okazuje się, że w dworku Mickiewiczów na Nowogrodczyźnie rozmawiano po białorusku, a języka polskiego używano tylko dla celów prestiżowych w kontaktach z polską szlachtą. Niejako ze względu na rację stanu. Co więcej, Mickiewicz najważniejsze swoje młodzieńcze utwory wierszowane pisał po białorusku. Większość z tego, niestety przepadła, ale prawdopodobnie została zniszczona przez polskich nacjonalistów. 
Do takich wniosków doszła Anna Applebaum, Polka żydowskiego pochodzenia zamieszkała w Anglii, w książce wydanej przez Pantheon Books w 1994 roku p.t. 'Between East and West; Across the Borderlands of Europe'. 
Informacje swoje zebrała w czasie krótkiej podróży do krajów 'między wschodem a zachodem' - tzn. do zachodnich rubieży byłego imperium sowieckiego, jak to sama określa. 

[QZC09::006];[RIQ10::101]p116;[TZE02::195]

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


grudzień 2003

v.36

  Site Meter