zestawienia tematyczne  


 

 Obyczajność dziewcząt w Kataju. 

"Musicie wiedzieć, że dziewczęta katajskie (dotyczy Chin północnych) ponad wszystkie inne są uczciwe i zachowujące klejnot cnoty. Nie gonią, nie hasają, nie wyskakują ani nie wabią, nie wystawają w oknach, aby wyglądać przechodniów, ani też, aby swoje liczka na podziw wystawiać. Nie słuchają nieprzystojnych rozmów, na uczty i zabawy nie uczęszczają, a jeśli się zdarzy, że wyjdą, aby przystojne jakieś miejsce odwiedzić, jak na przykład świątynię bogów lub domy krewnych i rodziców, udają się tam w towarzystwie matki, nie rzucając nieobyczajnie okiem na ludzi, lecz na głowach piękne kapturki noszą, które wzrok im każą w dół kierować, aby idąc widziały, gdzie stąpać mają. Wobec starszych są pełne szacunku; nie rzucają niepotrzebnych słów i nie odzywają się nie będąc pytane. W komnatach swoich przebywają zajmując się swoją pracą, rzadko pokazują się ojcu, braciom lub dziadkom, nie zwracają uwagi na zalotników." 
Tak opisywał obyczaje chińskie słynny podróżnik Marco Polo (1254 - 1324), który w XIII przewędrował Azję i spostrzeżenia, którym nie dawano wiary, zostawił potomnym w dziele 'Opisanie świata' (podyktowane w r. 1298).
Niewątpliwie takie prowadzenie się ułatwiała dziewczętom świadomość, co je czeka w przypadku przyłapania na najdrobniejszej zdrożności. Nieobyczajność w tej części Chin karano srogo (p. niżej). 

 


Nieobyczajność karano srogo, 
'przeskoczkom'*) w majestacie prawa wymierzano karę bambusowym kijem

(ilustracja z końca XVIII w.)

cytat z: Marko Polo, Opisanie świata. PIW, 1954.
(tlum: Anna Ludwika Czerny)
*) Tłumaczka nazywa kobiety lekkich obyczajów 'przeskoczkami' - 
termin śliczny, lepszy od 'cichodajek' czy k.., 
zarejestrowany przez Lindego i Reczka, ale brak go w innych słownikach.
 
[QZC08::045];[QAB06::308]p331-2;RCP05036\20\93;[RIR96::031];[QAB04::106]1139;[QAB04::057]384

 

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


październik  2003

v.36

  Site Meter