zestawienia tematyczne  


 

 Zimowe kłopoty. 

W rozdziale 'O wielkiej krainie Rosji i jej mieszkańcach' wspaniałego dzieła 'Opisanie świata' (rozdz. CCXX), Marco Polo pisze: 

"Opowiem też wam coś, co się tam raz zdarzyło. Kiedy jeden taki z małżonką powracał z pijatyki do domu wieczorem, zdarzyło się, że żona przykucła, aby ciecz oddać. Z powodu wielkiego mrozu włosy podudzia przymarzły jej do trawy, tak że kobieta nie mogąc się poruszyć, z bólu krzyczała. Wtedy mąż jej, zupełnie pijany, litując się nad żoną schylił się i zaczął chuchać, spodziewając się w ten sposób roztopić owo przymarznięcie. I gdy tak chuchał, para natychmiast zamarzła i tak włosy brody wraz z włosami podudzia kobiety zostały unieruchomione, i podobnie ze zbytniego bólu nie mógł się poruszyć, i tak trwał zgięty we dwoje. I musieli czekać, aż ktoś nadejdzie i rozrąbie lód, aby mogli pójść dalej."

Scenka rodzajowa wspaniale osadzona w obyczajowości rosyjskiej tamtych (i nie tylko) czasów, a także klimatycznych realiach, które były tak niezwykłe dla weneckiego podróżnika. 

[QZC08::049];[QAB06::308]p519

 

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


październik  2003

v.36

  Site Meter