zestawienia tematyczne  

 

 

 Wąż ukarany.

Nieraz zastanawiano się, dlaczego to wygnaniem z raju ukarani zostali tylko nasi Prarodzice, a wężowi, który był winien wszystkiemu, uszło to na sucho. Nie wypadało jednak podważać zasad boskiej sprawiedliwości i rzecz przez tysiąclecia sprawa pozostawała otwarta. 
Dopiero omawiany już poprzednio Cyrano de Bergerac wyjaśnił tę sprawę dzięki rozmowie, jaką przeprowadził z prorokiem Eliaszem w czasie swojej podróży na księżyc. 
Eliasz takie wiadomości przekazał mu na ten temat: 
"Trzeba ci wiedzieć, że kiedy Ewa i jej mąż zjedli zakazany owoc, Bóg ukarał węża kusiciela przez uwięzienie go w ciele mężczyzny. Od tego czasu nie narodził się żaden człowiek, który by nie karmił węża w swoim brzuchu wywodzącego się od tego pierwszego [z brzucha Adama]. Nazywa się to wnętrznościami i uważa się, że są one niezbędne do życia. Zauważ jednak,  ze są one niczym innym, jak wężem zapętlonym w wiele zwojów. I jak słyszysz, że ci w brzuchu burczy, to jest nic innego jak tyko syczenie żarłocznego węża domagającego jedzenia." - tu następuje długi wywód medyczny o niebezpiecznych skutkach przekarmienia, jak i wygłodzenia tego naszego węża. 
Cyrano de Bergerac natychmiast uchwycił istotę rzeczy i dodał: 
"Zaiste,, zauważyłem jak ten wąż ciągle stara się uciec z ciała mężczyzny, można widzieć jego łebek wysuwający się spod brzucha. Co więcej, Bóg skazał nie tylko mężczyzn na udręki ze strony węża. Z Jego to woli wąż podrywa się przeciwko kobietom by wstrzyknąć im swój jad, który wywołuje u nich opuchliznę trwającą całe dziewięć miesięcy po ukąszeniu." 
Chciał Cyrano kontynuować wywody o swoich spostrzeżeniach na temat węża i kobiet, jednak Prorok powstrzymał go przypominając, że znajdują się w świętym miejscu, bo rozmawiali w raju ulokowanym na księżycu po popełnieniu grzechu pierworodnego przez naszych Prarodziców. 
Ale zrozumienie powiązań między mężczyzną i wężem uwięzionym w brzuchu znajduje swoje odbicie do dziś, a kiedyś nawet uwypuklano je w męskich strojach przydając im tak zwany suspensor (codepiece), jak to widać na wielu obrazach największych mistrzów pędzla. 

 

 
François Clouet
Henry II (c. 1550)


Titian
Ranuccio Farnese (1542)


Niklaus Manuel 
Żołnierz szwajcarski (1529)

Suspensor był dowodem męskości, ale przede wszystkim znakiem, że wąż jest pod kontrolą i nie będzie robił niczego poza naszą wolą. Biorąc pod uwagę rewolucję obyczajową i trudności związane z kontrolą tego węża, podsuwam myśl, by przywrócić ten drobiazg modzie męskiej. 

 

 [QZC08::030];[QAB01::964];37-8;RCP05025\BECK\133;RCP05025\BOUCH\229;QCP05090\00\A-S

 

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


październik  2003

v.36

  Site Meter