zestawienia 
tematyczne 


Jak Luter pokonał Kopernika. 

  *)

Marcin Luter (1483 - 1546), twórca Reformacji, zdecydowanie potępiał naszego astronoma, co to 'wstrzymał słońce, ruszył ziemię...', Mikołaja Kopernika (1473 - 1543). Racje tej niechęci były zupełnie oczywiste dla Lutra, który był znawcą Biblii. A w księdze Jozuego sprawa postawiona jest jasno. 
Jakieś 3300 lat temu miasto Gibeon (obecnie Al-Jib) zostało oblężone przez wojska Amorejczyków, a że uprzednio oddało się ono w opiekę Jozuego, wezwało go na pomoc. Wojska Izraelitów pospieszyły na pomoc oblężonym i pokonały ich, choć nie bez pomocy Pana, który obrzucił uciekających niewiernych kamieniami. 'Tych, którzy poginęli od gradu kamieni, było więcej niż tych, których synowie izraelscy wybili mieczem' (Joz. 10,11). Kiedy zwycięstwo było oczywiste, 'powiedział Jozue do Pana wobec Izraela: Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, a ty, księżycu, w dolinie Ajalon! I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach' (Joz. 10,12-13). Oczywiście zatrzymanie słońca były wybiegiem strategicznym - chodziło o to, żeby spokojnie, bez nocnej nerwówki, za dnia wyrżnąć wroga co do nogi. A roboty było wiele. 
Zdumiewa w tej historii to, że to Jozue, przy świadkach, właściwie rozkazał Bogu zatrzymać słońce i księżyc w dogodnym dla siebie momencie i w dogodnej pozycji! Przy takiej pomocy klęska, oczywiście, była kompletna. 
Pojmanych pięciu królów nieprzyjacielskich Jozue '.. kazał stracić, pozbawić życia i powiesić na pięciu drzewach. I wisieli na tych drzewach aż do wieczora.' (Joz. 10,26). Za czasów Jozuego nie patyczkowano się przywódcami wroga, nie to co teraz. 
A co ma nasz astronom do tego? Otóż Luter wnioskował słusznie, że gdyby słońce nie poruszało się po niebie, to przecież Pan, na rozkaz Jozuego, nie mógłby go zatrzymać. Jasne więc, że Kopernik nie mógł mieć racji. 
Nie wiem jak się ostatecznie wszystko skończyło, ale teraz astronomowie pouczają, że wszystko na tym niebie kręci się i wierci, że na dobrą sprawę trudno nawet powiedzieć, co i kto dookoła czego.. 

*)Lucas Cranach Starszy (fragment)

[QZC08::024];[TZE04::069];[RIO71::062];[QNT84::054];QCP05092\02\077

 


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


październik  2003

v.31

  Site Meter