zestawienia 
tematyczne 

Złotych myśli kilkoro... (ser. lx)

 

Rzymskie pomysły (2)
 

Áquila non capit muscas. Orzeł nie zajmuje się łapaniem much.
   
Fortuna favet fátuis.
Fortuna favet fórtibus.
 
Los sprzyja głupcom.
Los sprzyja dzielnym. 
[=Los sprzyja dzielnym głupcom.]
   
Ásinus ásino pulcherrimus Osioł wydaje się najpiękniejszy osłowi.
   
Ne (M)margaritas apud porcos.
 
Nie rzucaj świniom pereł.
[Świntuchy! Wont od Małgorzatek!] 
   
Nocumenta documenta. Co szkodzi, uczy.
   
Qui bibit, dormit, qui dormit, non peccat, qui non peccat, sanctus est, ergo: qui bibit, sanctus est. Kto pije, śpi, kto śpi, nie grzeszy, kto nie grzeszy, jest święty, a więc: kto pije, jest święty. 
   
Requiescat in pice! Niech spoczywa w smole! (w piekle)
 

[QZM00::009];[QAB04::383]21,55,23,87,91,114,122

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


paxdziernik  2003

v.30

  Site Meter