zestawienia 
tematyczne 


Miłość generała Jakira.

Generał Ion Emanuiłowicz Jakir (ur. 1896), dowódca Kijowskiego Okręgu Wojskowego w latach 1925 - 1937 został uwięziony i sądzony w słynnym procesie generałów w 1937 roku. Z Łubianki pisał do Stalina: 
 

'.. moje całe świadome życie poświęciłem uczciwej i ofiarnej pracy dla dobra Partii i jej Kierownictwa. .. Każde słowo, jakie wypowiadam jest szczere i umrę ze słowami na ustach wyrażającymi moje umiłowanie Stalina, Partii i kraju oraz z nieograniczoną wiarą w zwycięstwo Komunizmu.'

Stalin dopisał na liście: 'Łajdak i prostytutka'. Woroszyłow dodał: 'Doskonała charakterystyka'. Mołotow złożył podpis. Kaganowicz dopisał: 'Dla zdrajcy, szumowin, [tu następuje słowo nie do powtórzenia] jedna kara - śmierć.
Wyrok wykonano 11.6.1937. 
Trzeba jednak przyznać, że gen. Jakir został zrehabilitowany w 1956 roku po XX Zjeździe KPZR. Wspomina o tym polska Encyklopedia PWN z 1963 roku, ale Wielka Encyklopedia Radziecka wydana w 1978 ani o procesie, ani o wyroku, ani o rehabilitacji, nie wspomina. 

[QZC08::025];[QAB02::725]09;[RIO51::021]

 

 

 

 


witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


październik  2003

v.31

  Site Meter