Złotych myśli kilkoro... (s.VI)

 

Rzymianie o myśli i czynie.
  

Vivere est cogitare. Żyć to myśleć.
   
Dubito, ergo sum. Wątpię, więc jestem.
   
In dubiis libertas. W sprawach wątpliwych - swoboda.
   
Dicere bene nemo potest, nisi qui prudenter intellegit Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie.
   
Nihil est facilius factu quam iniuria. Nie ma nic łatwiejszego, jak wyrządzić szkodę.
   
Feci, quod potui, faciant meliora potentes!
 
Zrobiłem, co mogłem, niech uczynią lepiej ci, którzy potrafią.
   
Is fecit, cui prodest. Ten uczynił, komu to przynosi korzyść
   
 

[QZM00::006];[QAB04::384]

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter
sierpień 2003

v.28