Złotych myśli kilkoro... (s.V)

 

Rzymianie o przyjaźni.
 

    Związki przyjaźni zawiera się poprzez
Amore,   miłość, 
more,   obyczaj,
ore,   słowo, 
re,     czyn.
  iunguntur amicitiae.  
   
Amicus tanquam alter ego. Pryzjaciel to jak gdyby drugie ja.
   
Amicitiae immortales, mortales inimicitiae debet esse Związki przyzjaźni powinny być nieśmiertelne, nieprzyjaźni -  śmiertelne.
   
Diffugiunt cadis cum faece sccatis amici.
 
Z chwilą wypróżnienia beczek, rozbiegają się przyjaciele. 
   
Inter dominum et servum nulla amicita est.
Między panem i niewolnikiem nie ma przyjaźni.
   
Secreto amicos admone, lauda palam.
Przyjaciół upominaj na osobności, chwal jawnie!
   
Omnis mortales sese laudari. Wszyscy śmiertelni łakną pochwał. 
   
 

[QZM00::005];[QAB04::384]

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter
sierpień 2003

v.28