Złotych myśli kilkoro...

 


Przysłowia, mądrością narodów.

Żaba w studni nie ma pojęcia o wielkim oceanie. 

japońskie


Idź ze swojej wsi, ale nie pozwól, żeby twoja wieś odeszła od Ciebie.

afgańskie


Kto nigdy nie zaczyna, ten nigdy nie kończy. 

węgierskie


Życie jest krótkie, ale uśmiech zabierze ci tylko sekundę. 

kubańskie


Nogi niosą cię tam, gdzie jest twoje serce. 

etiopskie


Pożądanie upieksza brzydotę.

hiszpańskie


Doświadczenie, to grzebień, który daje nam natura, gdy już jesteśmy łysi.

belgijskie


[QZM00::001];[QNT69::077]

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter
sierpień 2003

v.27