Pierwszy Żołnierz przemówił.

Pierwszego września 1939, już po wtargnięciu armii niemieckiej na tereny Polski, Hitler przemówił w Reichstagu:

 

 

".. Moje całe życie od tej chwili należy wyłącznie do mojego Narodu! O tej chwili nie będę nikim innym, jak tylko pierwszym żołnierzem Niemiec [der erste Soldat des Deutschen Reiches] ... Założyłem znów mundur, który jest dla mnie rzeczą najświętszą i najdroższą. Zdejmę go tylko po zwycięstwie albo tego końca nie przeżyję! ... Kontratak na Polskę rozpoczął się!"

 

Obrady Reichstagu 1.9.1939. 
(Ilustracje z tygodnika dla SS "Das Schwarze Korps")

A tu Hitler 'wiecowy'.

A tu można przeczytać przemówienie, jakie wygłosił Hitler 19 września w 'wyzwolonym' Gdańsku.

Zaczyna się tak:

"Mój Gauleiterze, moi Drodzy Gdańszczanie;
Nie tylko wy przeżywacie ten moment z największym wzruszeniem, nie, cały naród niemiecki doświadcza to z wami, i ja także jestem świadom doniosłości tej chwili, kiedy po raz pierwszy mogą stąpać po tej ziemi, którą germańscy osadnicy zajęli pięć wieków temu i która przez pięć wieków była germańska, i która, zapewniam was, pozostanie niemiecką."  

 

 [QZC07::042];[QAB00::579]p155];QCP05096\09\308e;[QCB11::085]


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter
sierpień 2003

v.26