Saparmyrat Atajewicz Nijazow


But na miarę Wielkiego Prezydenta.

W uznaniu gigantycznego postępu, jaki dokonał się w Turkmenistanie dzięki panowaniu prezydenta i premiera Saparmyrata Atajewicza Nijazowa, Erkin Nepesow, szewc z Turkmenabatu wyprodukował gigantyczny but dla Prezydenta.  

Widzimy tu wielkiego szewca, jak w swoim ogródku demonstruje ów but Wielkiemu Prezydentowi w dowód uznania za gigantyczne kroki, jaki czyni Turkmenistan w drodze do Złotego Wieku. 
A jest co pokazywać. But mierzy 6,2 m dlugości, ma 1,76 m szerokości i 1,76 m wysokości, a waży 250 kg. Samo sznurowadło ma 10 m. Na wykonanie buta zużyto 30 metrów skóry, a dzielny szewc pracował nad swoim dziełem 50 dni wraz z dwoma pomocnikami. 
Ponieważ Prezydent Nijazow jest dwunogi, także drugi but zostanie wykonany, ale aż Guinness zdecyduje się zamieścić osiągnięcie w księdze rekordów. 

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że osiągnięcie jest czystym nonsensem. Ala jak dobrze pomyśleć, to nie musi tak być. Biorąc pod uwagę kierunek polityczny, jaki nadaje Prezydent i Premier temu krajowi, wkrótce rzecz może mieć praktyczne zastosowanie. Pomyślmy, o ileż więcej entuzjastów władzy może lizać równocześnie taaaki but, w porównaniu do buta normalnych wymiarów? 
Prezydent Saparmyrat Niyazov (1940) został szefem Komunistycznej Partii Turkmenistanu w 1985, w sześć lat później został wzniesiony na dożywotnią prezydenturę. Pełni także funkcję premiera. Kraj bije rekordy wśród byłych republik sowieckich pod względem ograniczania wolności słowa i prasy. 

[QZC07::024];[QNT84::041]

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter
sierpień 2003

v.26