Piłsudski o demokracji. 

Pilsudski w liście do Dmowskiego (styczeń 1919, kiedy miano wybierać Sejm  Ustawodawczy) pisał: 
 

'Masa polskiego społeczeństwa jest rzeczą niczyją, luźnie chodzącą, nie ujętą w żadne kadry organizacyjne, nie posiadającą żadnych właściwie przekonań, jest masą bez kości i fizjonomii. O tę gawiedź politycznie bezmyślną, o przyciągnięcie jej choćby na jeden moment w jedną lub drugą stronę, chodzi w pierwszym rzędzie tym wszystkim, którzy robią w Polsce politykę. Cel ten zaślepia i przesłania oczy na wszystko inne działaczom zdolnym prowadzić tylko zajadłe i konkurencyjne duszołapstwo (...) 
A ponieważ ogół społeczeństwa jest politycznym niemowlęciem, więc konkurencja musi dostosować swe metody do tego poziomu. Stąd spekulacja na najbardziej prymitywne i naiwne odruchy masy, stąd zapominanie o interesach całości państwa - jest regułą i normą, a deklamacje o Ojczyźnie frazesem, z którym działalność deklamujących stoi w najzupełniejszej sprzeczności'. 

Ile pokoleń można być politycznym niemowlęciem? 
Pewnie tyle, ile pokoleń wysyła się na Syberię, zamyka w obozach koncentracyjncyh, lub wysyła się na emigrację, czy skłania się do emigracji. 

RA

 


Roman Dmowski (1864 - 1939)

Józef Piłsudski ok. 1919

[QZC06::092];[TZE02::242];[QNT03::081]jp;WEP3p68;[QNT03::081]


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter
lipiec 2003

v.25