Święty Car i jego rodzina.

"Znam to dokładnie. Strzelanina była w całym pomieszczeniu. Wiem o tym... Medvedev celował w Mikołaja. Po prostu strzelił w niego. Ostatecznie był to jeszcze jeden wyrok, który trzeba było wykonać, była to dla nas jeszcze jedna robota.  ...Oczywiście zaczynasz wtedy myśleć o wadze historycznej... W rzeczywistości cała ta robota była źle zorganizowana. Choćby Aleksy, trzeba była zużyć wiele kul, zanim zmarł. Twardy był to dzieciak." 


Grupa egzekucyjna.

Takie wyznania pozostawił po sobie jeden z członków grupy czekistów, która dokonała egzekucji rodziny carskiej 17 lipca 1918 w piwnicy domu Ipatiewa w Jekaterinburgu. Dowódcą grupy był niejaki Jakow Jurowski. 

 
A to jej szef i pokój piwniczny, w którym dokonano egzekucji. 

A wspomniany w opisie egzekucji twardy dzieciak to trzynastoletni następca tronu, Aleksy. Aleksy odziedziczył po swoich brytyjskich przodkach hemofilię, był bardzo chorowity, kilka razy bliski śmierci, uratowany rzekomo przez Rasputina. Aż dziwne, że tak trudno było go zabić.. Mimo, że to bolszewiki, to widocznie jednak ręce im się trzęsły, co źle świadczy o ich politycznym kręgosłupie. 

I tak dzielni czekiści przysporzyli kościołowi prawosławnemu kilku świętych. Synodalna Komisja Kanonizacyjna 14 sierpnia 2000, na tajnym posiedzeniu, jednomyślnie zagłosowała kanonizując całą carską rodzinę zamordowaną w Jekarynburgu. Do grona świętych dołączyli: car Mikołaj II, caryca Aleksandra, książę następca tronu Aleksy i księżniczki - Olga, Tatiana, Maria i Anastazja. O kilku osobach im towarzyszących w tę ponurą noc  nic się nie mówi, choć ponieśli taką samą śmierć. 
A Mikołaj II to nawet był kanonizowany dwukrotnie, bo Rosyjski Kościół Prawosławny Zagranicą, rywal Patriarchatu Moskiewskiego, już w 1981, jeszcze w czasie sowieckim, przeprowadził kanonizację.  
Zgodnie z tradycją, nowych świętych uczczono odpowiednimi ikonami. 

 
Święty Aleksy

Z pewnym przymrużeniem oka można powiedzieć, że Mikołaj II to pierwszy król polski, który został kanonizowany (bo nosił przecież  tytuł króla Polski), a Aleksy, to ostatni car Rosji, bo przeżył ojca o kilka minut... Z przyczyn obiektywnych koronacja się nie odbyła. 

A tu można posłuchać hymnu Rosji Carskiej.

[QZC04::068];VA-777p56;RCP05088\23\094;RCP05025\MAS\IPA;RCP05025\MAS\YUR

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter
lipiec 2003

v.24