herb domu
Bernadotte


Królobójczy tatuaż króla.

Jan Baptysta Bernadotte (Jean Baptiste Jules Bernadotte, 1763 – 1844), książę Ponte Corvo, Marszałek Francji (1804-1810), wreszcie dziedziczny król Szwecji (jako Karol XIV, 1818 - 1844) miał w młodości ciągoty republikańskie i zdecydowanie rewolucyjne. Kto zresztą takich ciągot nie ma w młodości, to na starość będzie świnią, mówi porzekadło na temat komunistycznych ciągot młodych... Często sprawdza się to i w drugą stronę. 
W przypadku Bernadotte przejawiło się to między innymi tym, że kazał sobie wytatuować na ramieniu (inni mówią na piersi) radykalne hasło: "Mort aux rois!". Wyrok śmierci królom nie przeszkodził mu najpierw wiernie służyć Napoleonowi jako marszałek Francji, potem przyjęcia z poręki Napoleona adopcji  przez króla Szwecji Karola XIII, wreszcie podjęcie walki ze swoim cesarskim sponsorem po stronie przeciwników Napoleona, i na końcu przyjęcie korony szwedzkiej i norweskiej. 
Paradoksalnie, to królobójcze hasło nie przeszkodziło mu być jednym z największych królorodnych monarchów Europy (po królowej Wiktorii). 
Karol XIV jest ojcem szwedzkiej dynastii Bernadotte panującej do naszych czasów, ale także przodkiem władców panujących do dziś w takich krajach jak Norwegia, Dania, Belgia i Luksemburg. 
Czar tatuażu nie pominął też innych władców. Król Wielkiej Brytanii Jerzy V chwalił się nim w korespondencji, tatuowani byli też inni książęta koronni Anglii, Rosji, Niemiec i Szwecji, jako że wszyscy służyli w marynarce swoich krajów, gdzie tatuaż był wręcz obowiązkiem i modą. Pewnie jednak nie tak rewolucyjny.. 

[QZC06::056];[QAB03::052]p162

 


Jean Baptiste Jules Bernadotte; 1763 - 1844 (Kinson)
Krol Szwecji i Norwegii (1818-1844)

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter
czerwiec 2003

v.22