Hippika Woroszyłowa. 

Klimient Jefriemowicz Woroszyłow (1881 - 1969), 'Pierwszy Czerwony Oficer', przewodniczący Rady Wojskowo- Rewolucyjnej i Komisarz Ludowy do Spraw Wojskowych i Morskich ZSRR w latach 1934 - 1940, kochał konie. W swojej daczy pod Moskwą zwykł był na koniu wskakiwać przez okno do pokoju obok swojej sypialni. Źródła nie podają, czy na koniu wskakiwał do łóżka, ale faktem jest, że na jeździe konnej znał się wyśmienicie. Gorzej z wojaczką. Dużą cześć winy za sukcesy niemieckiego 'Blitzkriegu' przypisuje się Woroszyłowowi, który po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku został mianowany dowódca frontu leningradzkiego. Tak marnie dowodził, że został z tego stanowiska odwołany, co było raczej rzadkim przypadkiem w karierze radzieckich działaczy. Nie przeszkodziło mu to w późniejszej karierze. Po śmierci Stalina został przewodniczącym Rady Najwyższej ZSRR i stracił to stanowisko dopiero w wyniku knucia spisku przeciwko Chruszczowowi w 1960. Ale nie przeszkodziło mu to uprawiać swego hobby - jazdy konnej. I tak też został uwieczniony pomnikiem na Ukrainie we Wroszyłowgradzie, dawniej Ługańsku, i teraz znów Ługańsku. 

[QZC06::043];[RIO64::127];[TZE03::213]

 


Stalin i Woroszyłow w 1938
(ilustracja zachęcająca do słuchania wykładów na temat  współczesnej hitsorii Rosji na jednym z uniwersytetów amerykańskich)

 


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter
czerwiec 2003

v.22