Jedno zdumienie dziennie...


Gastronomiczna obsługa konklawe.

Zgodnie z bullą papieża Aleksandra III z 1179 'Licet ad vitandam', oraz konstytucją Grzegorza X 'Ubi periculum' z 1274, wyboru papieża dokonują kardynałowie, przy tym aż do wyboru nowego papieża pozostają w całkowitej izolacji. 
Stwarzało to (i stwarza) nie lada problemy gastronomiczne. Kardynałowie, to ludzie zwykle w podeszłym wieku, mający swoje przyzwyczajenia i zalecenia zdrowotne. 
Konklawe po śmierci Pawła III, który zmarł 13 listopada 1549, dopiero 8 lutego 1550 wyłoniło następcę, którym był papież Juliusz III. Były to trudne czasy dla kościoła, trudny też wybór trwający ponad dwa miesiące. Równocześnie był to czas wystawnego życia, a kardynałowie należeli do najwyborniejszej śmietanki towarzyskiej owych czasów. 
Pożywienie dla każdego kardynała przygotowywali jego słudzy, w uroczystej procesji przynosili potrawy do miejsca obrad (obecnie konklawe odbywa się w Kaplicy Sykstyńskiej). 

Kosze i naczynia musiały być przykryte starannie, żeby po drodze czegoś nie podrzucono, np trucizny. Przed częścią pałacu przeznaczonego na obrady urzędował specjalny zespół biskupów, których zadaniem było kontrolowanie, czy w jadle lub na tacach nie przemyca się jakichś informacji mogących wpłynąć na przebieg wyboru. 
Kontrola była dokładna, biskupi z panelu kontrolnego otwierali nawet placki nadziewane pasztetem (które teraz nazwalibyśmy pajami), zaglądali do nadzienia mięsiw.. Wszystko pod okiem papieskich halabardników. 
Po stwierdzeniu, że dania nie są 'trefne', przesyłano je kardynałom poprzez specjalnie skonstruowane okienka z obrotowymi tacami, jak to widać na załączonej ilustracji. Całą procedurę opisał i zilustrował Bartolomeo Scappi (zm.  1570), kucharz nadworny kilku kolejnych papieży, w książce 'Opera' wydanej w 1570.  

 

 [QZC06::031];[QAB04::122]p811;[QIL96::010]p37-;QCO05096\10\039

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter
czerwiec 2003

v.22