Małpy przy komputerach.

Wiadomo, że gdyby nieskończoną liczbę małp posadzić przy nieskończonej liczbie maszyn do pisania, to po nieskończenie długim czasie napisałyby wszystko, co dotąd zostało napisane i znacznie, znacznie więcej. Cały nieskończony Wszechświat nie pomieściłby takiej biblioteki.  
Uczeni Uniwersytetu w Plymouth postanowili zrobić eksperymentalny początek. Może uda się w przyszłości wyręczyć wszelką prace intelektualną tego rodzaju rando-mistyką.
Posadzono w ogrodzie zoologicznym Paignton w Devon cztery makaki przy czterech komputerach i pozostawiono je przy tym zajęciu na cztery tygodnie. 
Małpy nie próżnowały - przez ten czas zapisały około pięć stron komputeropisu. Nie były to jeszcze dzieła Szekspira, czy nawet Mickiewicza, ale całe pięć stron zapisanych głównie literą 's'. 
Tymczasem wynik skromny, ale początek został zrobiony.  


Tu makak jeszcze przed podjęciem pracy komputerowej
(Macaca sinica)

[QZC06::010];[QAB03::820]p1365

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter
maj 2003

v.20