Process o Niewinne Dźiećię Okrutnie od Żydów zamordowane. 

Taką oto książkę znajduję w swoim księgozbiorze. Pozostawiam, bez komentarza opis bibliograficzny i reprodukcję strony tytułowej, jako fascynujący dokument obyczajowości i biblioraficzne curiosum: 


Process 
Kryminalny 
o Niewinne Dźiećię 
Jerzego 
Krasnowskiego. 

Już to trzecie Roku 1710. dnia 18. Sierpnia. w Sendomirzu 
Okrutnie od Żydów zamordowane.
Dla odkrycia iawnych kryminałów Zydowskich, 
Dla przykładu sprawiedliwośći potomnym 
wiekom,
Od X. STEFANA 
ZVCHOWSKIEGO 

Oboyga Pra'wa' Doktora' Archidyakona, 
Officyała y Plebana Sendomirskiego, 
iako Roku 1698 o drugie / tak Roku tegoż 1710. o trzecie za-
bite wSendomirzu Sieroty 
AKTORA. Zaczęty y dotąd się toczący,
z dozwoleniem Starszych. 
Roku 1713 do Druku podany. 
(6+350 str.)

[QZC06::023];[QAB04::874]

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter
czerwiec 2003

v.22