Pierwszy Maja, a jaja. 

Obcojęzyczne (niemieckie) źródła etnograficzne podają, że 1-szy maja był od wieków złym dniem dla polskich rolników. Nie było w tym żadnych podtekstów politycznych, był to zwykły przesąd, prawdopodobnie o pogańskim podłożu.
Nie sadzano w tym dniu kur na jajach, wierzono bowiem, że wylęgłe kurczaki będą zniekształcone. W niektórych regionach wiara ta była tak mocna, że cały tydzień, w którym przypadało święto klasy robotniczej, był stracony dla produkcji jajczarsko-drobiarskiej. 
Nie znam polskich źródeł potwierdzających ten przesąd. 

[QZC05::069];[RIO58::018];[TZE04::189]

 


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

Site Meter
kwiecień 2003

v.19