Bagdad - miasto "Tysiąca i jednej nocy.."?

 .

.

Stare uliczki Bgdadu.

Spacer nad Tygrysem.

     


Przelotowa ulica Bagdadu lącząca Bramę Północną z Południową, 
przystosowana do ruchu motorowego. 


Dowóz aprowizacji, czyli łączność miasta ze wsią..


Ale to były lata trzydzieste dwudziestego wieku....

A tak jest na początku dwudziestego pierwszego wieku (21-22.3.2003)..


..
... miasto Tysiąca i jednej nocy?  

 

[QZC05::23];[QAB02::789]p232,240,2,4


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

marzec 2003
v.18

   Site Meter