Unikatowość genotypu.

Biologia molekularna coraz bardziej przenika różne strony naszej działalności, coraz trudniejsze staje się życie przestępców (tych mniejszego kalibru, bo ci wielcy i tak dadzą sobie radę). 
Ostatnio sąd w Omaha, w sprawie przeciwko niejakiemu Akhiktemelo Braimah oskarżonemu o gwałt orzekł, że prawdopodobieństwo, że to inny czarny Amerykanin jest sprawcą, wynosi jak jeden do 30,3  sekstylionów (303 z dwudziestoma zerami). Oznacza to, że kombinacja genów w DNA Akhiktemela jest tak rzadka, że nie powtarza się zapewne w całej populacji ludzkiej, nie powtórzyła się wśród ludzi, jacy kiedykolwiek żyli na ziemi, jest natomiast szansa, że powtórzy się w jakimś osobniku w najbliższych 303 miliardach ludzkich populacji. Zajmie to bardzo wiele miliardów lat, nawet przy progresywnym wzroście liczby ludności na ziemi i w kosmosie. 
Akhiktemelo, przywalony cyframi, po dwóch dniach rozważań postanowił nie kwestionować orzeczenia. 

[QZC04::085] 

 

  


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

luty  2003
v.18

Site Meter