Najstarszy dokument wirusologiczny.

W Starożytnym Egipcie badań wirusologicznych nie prowadzono, ale zachował się wirusologiczny dokument. Oto płaskorzeźba chłopca ze stelli nagrobnej licząca sobie 3500 lat (XVIII Dynastia). Widać na niej dokładnie symptomy choroby polio (Heinego-Medina), na jaką cierpiał chłopiec. Widocznie choroba prześladowała ludzkość od paru tysięcy lat i dopiero teraz została opanowana. 
We wielu krajach już nie występuje, nawet zaprzestano szczepień. W niektórych stanach Indii ciągle jest nagminna, głownie ze względu na przesądy zabraniające poddawania dzieci szczepieniom. Ostatnio przypuszczono zdecydowany atak na polio i na nierozumne matki.. 


 


A oto winowajca - enetrowirus polio - struktura odtworzona komputerowo po rentgenografuicznej analizie krystalicznego białka wirusowego 
(w tle oczyszczony preparat polio).

  [QZC04::063]; [QRE01::121]p121;[QAB01::342]p196


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

luty  2003
v.18

Site Meter