Karabiny maszynowe w rolnictwie. 

Kiedy władza radziecka napotkała uparty, desperacki opór chłopów broniących się przed konfiskatą zbiorów włącznie z materiałem siewnym, ktoś z terenowych działaczy podsunął Leninowi nowatorskie pod względem technicznym i społecznym rozwiązanie. Treść informacji o tym wynalazku nie jest znana, znana jest natomiast rzeczowa odpowiedź Włodzimierza Iljicza wysłana kablogramem do bojówek partyjnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przymusowych dostaw zboża: 

".. Projekt zastosowania karabinów maszynowych do zebrania zboża uważam za wspaniały..".

W tym kablogramie dopatrzyć się można nawet pewnej szczypty humoru. Wiadomo, Lenin, dopóki nie skretyniał, to był zupełnie inteligentny facet..
We wielu okręgach zastosowano tę nowatorską metodę agrotechniczną. 

Dmitri Volkogonov (1994);Lenin; A new biography. The Free Press, New York.

[QZC04::053];[TZE01::183];[RIQ28::044]p271

 

 Ale malarze dworscy widzieli Lenina i w takim wcieleniu, jak na obrazie Dmitrija Nałbandyana
(choć Lenin nigdy "Madonny Sykstyńskiej" nie widział - 
ale w przedziwnej konwergencji gustów, właśnie "Madonna Sykstyńska" była ideałem piękna realizmu socjalistycznego).


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

luty  2003
v.18

Site Meter