Lenin i matematyka. 

Po pierwszym udarze mózgu w maju 1922 Lenin (1870 - 1924) pozostawał pod opieką lekarzy i Nadieżdy Krupskiej. Stan jego był bardzo poważny, do tego stopnia, że kiedy w czerwcu przeprowadzano test na sprawność umysłową, poproszono go o rozwiązanie zadania matematycznego, które brzmiało: ile jest dwanaście mnożone przez siedem. 
Lenin rozwiązał je poprawnie, ale zajęło mu to trzy godziny, przy czym nie posługiwał się mnożeniem, ale wynik otrzymał przez dodawanie - 12+12=24, 24+12= 36 itd. 
Nie przeszkodziło mu to w lipcu sporządzić wielu list z nazwiskami, głównie czołowych intelektualistów rosyjskich, których kazał aresztować, zesłać na Sybir, lub zamknąć w areszcie domowym. 

Podaję tę wiadomość nie po to, by się naigrawać z ze schorowanego człowieka. Chodzi o to, że człowiek w tym stanie umysłu decydował o losach całej generacji rosyjskiej inteligencji najwyższej klasy. Rzuca to też wiele światła na dalsze etapy upadku narodu rosyjskiego. 

[QZC04::034]RCP05014\RUS\Len;VA-777p26  

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

styczeń 2003
v.17

Site Meter