Czujność i obronność przede wszystkim. 

Dania, jako byłe państwo kolonialne zobowiązała się strzec bezpieczeństwa i suwerenności swej byłej posiadłości kolonialnej jaką jest Grenlandia. 
Powołano specjalną jednostkę wojskową w ramach Duńskiej Marynarki Wojennej pod nazwą 'Sirius' (herb obok), której zadaniem jest:
1. Pilnować duńskiej suwerenności w północnej i północno-wschodniej Grenlandii,
2. Zapewnić służbę policyjną w Narodowym Parku Grenlandii, największym w skali światowej tego rodzaju rezerwacie przyrodniczym,
3. Sprawować kontrolę wojskową na całym terytorium. 

Dowództwo 'Siriusa' ma swoją siedzibę w Daneborg w północno-wschodniej Grenlandii, gdzie mieści się także stacja klimatologiczna. 
'Sirius' obsługuje olbrzymi teren 160.000 km kwadratowych (odpowiednik połowy Polski).  Jednostka jest zaopatrzona w doskonałe środki łączności i jest samowystarczalna - Podstawowym środkiem transportu są sanie z psimi zaprzęgami, które kadra sama reperuje, gdy zachodzi potrzeba. Psy też same się rozmnażają w miarę możliwości kadrowych i bez pomocy władz wojskowych.  
W jednostce tej służy dwanaście osób, nie licząc większej nieco liczby psów w zaprzęgach sań. Na jednego żołnierza przypada ponad 13.000 km kwadratowych do patrolowania. 

[QZC04::028]

 


'Sirius' w akcji.

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

styczeń 2003
v.17

Site Meter