Wilhelm Kreis (1873-1955)


Mauzoleum Bohaterów walk o Warszawę.

Mauzoleum, jak na załączonym szkicu nie ma, i dobrze. Było jednak w wyobraźni Hitlera i jednego z jego architektów - prof. Wilhelma Kreisa. Pewnie miało stanąć gdzieś nad Wisłą ku chwale żołnierzy niemieckich, którzy zginęli pod Warszawą w boju o rozszerzanie niemieckiego 'Lebensraumu'. 
Hitler prześladowany był manią upstrzenia całej Europy pomnikami niemczyzny, a Kreis, z taką samą pasją,  był specjalistą od Mauzoleów i kolumn zwycięstwa. Dla uczczenia Bismarcka wystawił ich ponad 20 (między innymi w Szczecinie). 
Polaków zainteresować może także fakt, iż Kreis uczestniczył czynnie w majakach Hitlera na temat przekształcenia Linzu w kulturalną stolicę niemczyzny. Linz miał być najpiękniejszym miastem naddunajskim, miał przewyższać rozmachem i pięknem Budapeszt i Wiedeń. Centrum Linzu miało być zabudowane monumentalnymi gmachami partyjnymi, hotelami, budynkami administracyjnymi, miała powstać nowa opera i szkoła Adolfa Hitlera. Po przeciwnej stronie Dunaju miało powstać obserwatorium astronomiczne z olbrzymią kopułą, jako przeciwwaga pseudo-nauce kościoła katolickiego. Obserwatorium miało reprezentować trzy główne koncepcje kosmologiczne - koncepcję Ptolomeusza, Nicolausa Kopernickusa (znanego niemieckiego astronoma), oraz austriackiego inżyniera Hansa Hoerbigera - autora szaleńczej kosmogonii lodowej i ziemi pustej w środku jak wydmuszka jajka. Projektantem tego Obserwatorium był także Wilhelm Kreis. Na szczęście i tego projketu nie zdążono zrealizować..    

[QZC04::029];[RIO63::085];RCP05066\29\83

 

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

styczeń 2003
v.17

Site Meter