Prorok Daniel jako kryminolog. 

W apokryficznej wersji starotestamentowej Księgi Daniela mówi się, jak to Cyrus Wielki (590? -529? p.n.Chr.), wzór mądrego i sprawiedliwego władcy, chciał przekonać proroka Daniela, że bóstwa opiekujące się jego państwem istnieją i funkcjonują. 
Cyrus Wielki codziennie składał bogom ofiarę w postaci sześciu beczek wina, czterdziestu owiec i dwunastu miar pszenicy. Wszystko to składano w sanktuarium boga Bel (Enlil) opiekującego się rolnictwem i pogodą. Po złożeniu ofiar sanktuarium pieczołowicie zamykano, drzwi opieczętowywano i .. następnego dnia jadła w sanktuarium nie było. Bóg Bel przyjmował ofiarę i skutecznie dbał o dobro Imperium. 
Daniel miał inne zdanie na ten temat. Kiedy król wezwał go na świadka opieczętowywania sanktuarium po złożenia darów, ten chyłkiem posypał podłogę delikatnym popiołem. Następnego dnia, kiedy sprawdzano przyjęcie królewskich darów przez bóstwo, Daniel wskazał na liczne ślady stóp, dokładnie odbite w rozsypanym popiele, prowadzące prosto w .. kamienną ścianę sanktuarium. 
Wystarczyło jednak ostukać ścianę, by się przekonać, że są w niej zakamuflowane drzwi prowadzące do apartamentów zajmowanych przez sługi boże. Król się wściekł, kazał wymordować kapłanów, a świątynię zrównać z ziemią. 
Proroka Daniela uznać trzeba za wynalazcę metody kryminologicznej stosowanej do naszych dni. Metoda przydatna bywa i w domu. Łatwo można sprawdzić ścieżki, którymi wędrują myszy posypawszy podłogę cieniutko talkiem.. 
A Prorok Daniel nie tylko z kapłańskimi oszustwami potrafił wojować. Radził sobie doskonale z lwami, a nawet smokiem, co zostało zadokumentowane we wspaniałych miedziorytach Mateusza Meriana, ilustratora do Biblii Lutra (1625-8). 

Daniel w jaskini lwów

Daniel zabija babilońskiego smoka
miedzioryty Mateusza Meriana z Biblii w wyd. Lutra (1625-8)

  [QZC03::089];[QCU01::086];BAB5041p779,787


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

styczeń 2003
v.15

Site Meter