Wespół .. zespół..

Medycyna już dawno pożegnała się z poglądami, wedle których wszelkie bakterie w organizmie to wróg i należy je niszczyć na wszelkie sposoby. Niemniej zaskoczeniem było stwierdzenie, że pewne bakterie nie tylko pomagają, na przykład w procesach trawienia, ale są niebędne do normalnego rozwoju ssaków, także człowieka. 
Przeprowadzono badania na trzech populacjach myszy. Jedna grupa hodowana była w warunkach aseptycznych od urodzenia, drugą grupę stanowiły myszy 'normalne', trzecią grupą były myszy sterylne od urodzenia i zakażone bakteriami jelitowymi w dziesięć dni po urodzeniu. 
Myszy sterylne, bez żadnej flory bakteryjnej, nie posiadały w wyściółce jelitowej tzw. komórek Panetha - znanych z aktywności enzymatycznej i chroniących przed szkodliwymi bakeriami. Komórki Panetha niezbędne są też dla normalnego rozwoju systemu naczyń krwionosnycvh w nabłonku jelit. Zakażenie sterylnych myszy bakteriami jelitowymi w dziesięć dni po urodzeniu powoduje zapoczątkowanie rozwoju siatki naczyń krwionosnych. Przy tym szczególnie istotną rolę spełnia Bacteroides thetaiotaomicron występujący w normalnych warunkach w jelicie myszy, ludzi i innych ssaków. 
Tak wiec koło zależności sie zamyka - bez flory bakteryjnej nie ma komórek Panetha, bez komórek Panetha nie ma rozwoju naczyń krwionośnych w sciankach jelit, bez systemu krwionośnego w jelicie nie ma normalnego poboru i rozprowadzania pokarmu zawartego w treści jelitowej. A więc bez flory bakteryjnej nie ma normalnego rozwoju myszy, pewnie i ludzi i innych ssaków. 
Zależność jest tak głęboka i zasadnicza, że musiała powstać we wczesnych etapach ewolucji. Co więcej, wskazuje też, że wcale nie tak łatwo powiedzieć co to jest indywidualny gatunek czy osobnik zwierzęcia - wygląda na to, że wszystkie organizmy roślin i zwierząt to wyniki symbiozy, i tylko od stopnia zaawansowania tej symbiozy zależy, czy uważamy daną formę za jednolity gatunek, czy zespół symbiotyczny (jak w przypadku porostów), czy asocjacje jakie spotyka sie np w koralowych zespołach morskich. 

 [QZC03::015]dir


komórki Panetha
źródło ilustracji


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

styczeń 2003
v.14

Site Meter