Jedno zdziwienie dziennie - ...


Wygnańcy polscy oczyma Anglików.

W starym atlasie angielskim wydanym w w 1851 r., uważanym  za wzór wydawniczej elegancji, taką oto znalazłem ilustrację, jako wkładkę na mapie europejskiej części Rosji: 
 

Podpis pod ilustracją brzmi: "Polscy wygnańcy w drodze na Syberię". 
Trudno mieć wątpliwości z kim sympatyzuje autor i wydawca. 
Atlas był bardzo popularny i wysoko ceniony nie tylko za walory kartograficzne i artystyczne, ale dobry zestaw faktów i statystyk ilustrujących stan świata w połowie dziewiętnastego wieku. 

[The Illustrated Atlas, and Modern History of the World; Geographical, Political, Commercial & Statistical. Edited by R. Montgomery Martin. 
Wyd.:  John Tallis & Company, London and New York, 1851]

 [QZC03::070];BAB1900p42


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

grudzień 2002
v.10

Site Meter