Jedno zdziwienie dziennie - ...


Mądry koń na stosie. 

W początku XX wieku wiele szumu wywołała tzw. sprawa 'Mądrego Hansa', konia, który potrafił liczyć i odpowiadać na pytania w swój koński sposób - stukając kopytem. Kaiser niemiecki powołał nawet specjalną komisję naukową, która miała zbadać sprawę. Komisja odmówiła przyznania zdolności matematycznych koniowi, ale nie wiadomo dlaczego, ponieważ nie wykryła istoty rzeczy. 
Gdyby Komisja zechciała zapoznać się z podręcznikiem 'Sztuka Żonglerki' ('The Art of Jugling') wydanej w Anglii w 1612 przez niejakiego Sa. Rid. (zapewne pseudonim), potrafiłaby sprawę wyjaśnić należycie. Znajduje się w tym dziele opis konia 'Morocco' i jego trenera, niejakiego Banksa, a także sposób w jaki można konia nauczyć sztuczek tego rodzaju. 
Czytamy tam: 'Pilnuj, żeby koń nie spuszczał z oka swojego pana ... Koń stuka kopytem [tal długo] jak jego pan zachowuje kamienny spokój..' 
Kiedy koń osiągnie poprawną liczbę uderzeń kopytem, 'pan jego podnosi nieznacznie ramię poruszając się lekko'. Bez tego koń będzie walił kopytem w nieskończoność.  
Banks zrobił karierę ze swoim koniem, co doprowadziło obu do zguby. Zadziwiał gawiedź obserwującą konia 'odczytującego' liczby punktów na rzuconych kostkach, rozpoznającego wartości wyłożonych kart, koń rozwiązywał też proste zadania matematyczne, itp. Baks przedstawiał swojego Hansa nie tylko w Anglii. W czasie pobytu we Francji stanął przed sądem oskarżony o czynienie czarów, co nie było lekkim zarzutem. Rzekomo sam Hans wyciągnął go z opresji klękając przed sądem i  ratując w ten sposób życie swojego pana. 
Sąd w Rzymie (wedle niesprawdzonych danych) jednak nie miał tak miękkiego serca i kiedy owa dwójka, Banks i Hans stanęli tam przed sędziami oskarżeni o to samo, sztuczka się nie udała i pan wraz z koniem poszli na stos..  

[QCU01::075];[QIL00::086];RCP05021\IL\ROZ\MOR

 


Mr Banks ze swoim koniem 'Morocco'

 


witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

grudzień 2002
v.10

Site Meter