Jedno zdziwienie dziennie - ... 


Tajemnice kobiet. 

Czlowiek niezbyt sprawnie posugługuje się głową. Szczególnie nie potrafimy posługiwac się głową do noszenia ciężarów. Nałożenie nam na głowę ciężaru wynoszącego 15% masy naszego ciała wydaje się być górną granicą naszych możliwości. Jednak kobiety pewnych plemion afrykańskich mają znacznie lepszą głowę. Potrafią nosić na głowie ciężary stanowiące aż 70% ich masy ciała. Tak więc kobieta ważąca 60 kg bierze na głowę pond 40 kg ładunku, podczas gdy my stękamy już przy 10 kg. 
Ale to jeszcze nic! Najdziwniejsze jest to, że niesienie na głowie ładunku równego 20% jej masy ciała nie zmienia wcale wydatku energetycznego potrzebnego do zwykłego chodzenia. Po prostu zużywa tyle samo energii, jakby szła bez obciążenia. My zużywamy tym wiecej energii, im bardziej obciążamy głowę. Dopiero obciążenia przewyższające 20% masy ciała kobiet podnosi nieznacznie zużycie energii w czasie marszu, podczas gdy u nas każde obciążenie bagażem wymaga proporcjonalnego zużytkowania energii. 
Sprawa ta budzi zainteresowanie nie tylko mężczyzn jako takich (nic, co dotyczy kobiet nie jest nam obce..), ale na przykład wojskowych specjalistów od transportu zaopatrzenia i broni w warunkach polowych.
Zagadnie to spędza także sen z oczu fizyków. Po prostu sprawa ta nie łatwo daje sie wytłumaczyć w opraciu o dotychczasową znajomośc biofizyki. Mówi sie o wahadłowym przechodzeniu enegii kinetycznej w grawitacyjną i odwrotnie, ale czemu to przekształcanie jest bardziej ekonomiczne u kobiet afrykańskich a marnotrastwo energetyczne obserwuje się u innych przedstawicieli Homo sapiens to jakoś trudno wytłumaczyć. 
No cóż, kobiety długo będą czarowały nas swoją tajemnoczością i wiele lat pracy czeka przed uczonymi wszystkich krajów, zanim tajemnice te zostana zgłębione do końca.

[QZC03::055];BAB3102p68,70;RIR69-073;VA-377p76-79;[QPB05::016]

 

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

grudzień 2002
v.10

Site Meter