Jedno zdziwienie dziennie - ...


Zbrojeniowe szaleńswto. 

Światowe wydatki na zbrojenia wynoszą w skali rocznej, z małymi odchyleniami, około jednego tryliona $US. Są pewne niejasności w definicji tryliona - w różnych krajach jest różnie, ale tu chodzi o trylion - milion milionów, lub tysiąc milardów. Dziennie daje to prawie 3 miliardy dolarów. Trudno sobie taką forsę wyobrazić, sięgnijmy więc do rozważań typu, co by było gdyby.. 
Wybudowanie szpitala światowej klasy od fundamentów, z pełnym wyposażeniem i rocznymi kosztami bieżącymi mieści się w granicach 300.000.000 US$. Tyle samo kosztuje wybudowanie i prowadzenie porządnego uniwersytetu. Tak więc roczne wydatki zbrojeniowe pozwoliłyby na wybudowanie 1 szpitala na każde póltora miliona mieszkańcow - w Polsce jakieś 30 szpitali na światowym poziomie w za jeden rok powstrzymania się od samobójczego nonsensu. W drugim roku możnaby pobudować i uruchomić tyle samo porządnych uniwersytetów. Następny roczek to np setki tysięcy porządnych ośrodków zdrowia na całym świecie, potem miliony przychodni i ośrodków zdrowia dziecka,  w piątym budujemy miliony szkół.  I tak przez pięć lat mamy zupełnie inny świat. 
Wierzyć się nie che, a jednak tak jest.
Pytanie tylko, od czego zaczynać... 

[QZC03::056];[QVA00::377]p168

  


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

grudzień 2002
v.10

Site Meter