Jedno zdziwienie dziennie - ...


Szklanka wody.

"Miłość dla kobiety powinna nie znaczyć więcej niż szklanka wody."

Aleksandra M. Kołłontaj (1872-1952) 
(znana działaczka radziecka, 
m.in. ambasador ZSRR w Szwecji w latach wojny, pisarka)

Walczyła o prawo do wolnej miłości w nowym społeczeństwie, piła wodę szklenicami z niejednego łóżka, pisała śmiało (p. zbiór artykułów politycznych i powieści), ale jak jej partner, marynarz Dybenko, 16 lat od niej młodszy, zaczął uprawiać 'lewiznę', rzecz skończyła się dlań smętnie.. 
A szklanka wody? Może mówiła o wodzie po kilkutygodniowym pobycie na pustyni?..

[QZC03::043]:RCP05014\HER\101;[QVA00::085]p234;[TZE03::000]

 

 Aleksandra M. Kołłontaj (1872-1952)


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

grudzień 2002
v.10

Site Meter