Jedno zdziwienie dziennie - ...


Wymię to wielka rzecz..

Aż czterdzieści procent punktów, jakie krowa zdobyć może na różnych konkursach, wystawach, targach zależy od jej wymion. Liczy się tu wiele cech, ale najważniejsze to jest jędrność, symetryczność i gładkość. Są to jednak cechy, które można łatwo fałszować, sztucznie 'podkręcać' korzystając z dorobku nauk medycznych i kosmetycznych stosowanych powszechnie celem podniesienia walorów pań i panienek. 
Srebrowy kompleks białka oraz wstrzykiwanie piany izobutanowej czyni to co 'botox' czyni ze zmarszczkami u pań. Jędrność wymion podnieść można zastrzykami roztworu soli. Umiejętne nastrzykiwanie poprawia też symetrię. Sposoby te stały się plagą wszelkich wystaw i komptetycji, podobnie jak hormony i narkotyki stały sie plagą sportu. Do czasu jednk . 
Do czasu aż wkroczyli uczeni specjalisci od wymion (wymionolodzy?). Okazuje się, że preparaty solne wykryć łatwo poddając próbki mleka analizie chemicznej, a najbardziej skomplikowana metoda oparta na wykorzystaniu ultradźwięków pozwala wykryć niezawodnie pianę izobutanową lub białkowe komplesksy srebra. 
Koniec oszukiwania sztucznymi wymionami..

 

 

 

 

 

[QZC03::006];[QNT71::093]; BAB2557p40


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

grudzień 2002
v.10

Site Meter