Jedno zdziwienie dziennie - ... 


 

Dbajmy o naszych domowych przyjaciół.

Badania prowadzone na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu Tufts wykazały, że koty współmieszkające z palaczami po trzykroć częściej zapadają na białaczkę i różne schorzenia systemu limfatycznego. 
Okazuje się także, że szkodliwe ludzkie nałogi przenoszone bywają na naszych współmieszkańców. Znane są przypadki psów przepadających za papierosami, gotowych wywlekać z popielniczek pety dla zaspokojenia nikotynowego głodu. 

[QZC02::058]

 


 

witrynę prowadzi
(C) R. Antoszewski

Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

antora@ihug.co.nz
(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)

listopad  2002
v.10

Site Meter